Haber

YKS’nin ilk seansı olan TYT’yi uzmanlar değerlendirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) bugün gerçekleştirildi. 10.15’te başlayan sınav tek oturumda 165 dakika sürdü. Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve lise bölüm başkanları YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi.

TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler, 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyal Bilgiler sınavında 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 İdeoloji ve 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için fazladan 5 Felsefe), 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji sorusu yer almıştır. Bilim. Uğur Okulları & Uğur Kursu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve lise bölüm başkanları, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS, TYT’nin ilk oturumunu değerlendirdi.

“TYT ÖSYM FORMATI VE MEB MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Uğur Okulları & Uğur Kursu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 2023 TYT’nin ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir biçimde yapıldığını belirterek, “Türkçe ve tarih dersi soruları her seviyeden, ideoloji dersi soruları 10 ve 11’inci sınıflardan. seviyeleri ve diğer derslerden gelen sorular her seviyedendir.9 ve 10. Sınıflardan olduğu görülmüştür.Matematik geçmiş yıllarda sorulan sorulara benzer formatta fakat daha kolay sorulardan oluşmaktadır.Öğrenciye sorulmaktadır. soruyu hatasız okuyup yorumlamak ve matematiksel modelleme ile sonuca ulaşmak.Geçmiş yıllara göre daha net anlaşılabilen ve çözülebilen matematiksel sorular var “Geometride günlük hayatla ilişkilendirip modelleyerek geometrik düşünceyi vurgulayan sorular var . Matematik ve geometri testinde sorular geçen seneye göre daha kolay sorulmuştur. Bazı soruların analizi için gerekli formüller ve tanımlar sorularda veriliyor” dedi.

Kurt şöyle devam etti:

“8 adet Türkçe dilbilgisi sorusu sorulmuştur ve bu soruların seçimlerinde birden fazla kazanım sorgulanmıştır. Kalan sorularda öğrencilerin okuma, anlamlandırma ve yorumlama becerileri paragraf yorumlama, sözcüklerde anlam ve anlam konuları üzerinden sorgulanmıştır. Cümlelerde anlam.Özellikle paragraf sorularında anlam sorularının zorluk derecesi orta düzeydedir.Kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda güçlü olduğu belirtilmiştir.

Sosyal Bilimler dersinde tarihten daha sıkıntılı ve diğer bölümlerde bilgilerin yorumlanması orta zorlukta sorular sorulmuştur. Tarih soruları müfredata uygun olarak yorum ve bilgi yüklüdür. Sorularda özellikle kronoloji bilgisi ve olayın olay örgüsü sorgulandı. Coğrafya açısından müfredatla örtüşen bir sınav olmuştur. Grafik okuryazarlığı vurgulanır. Bu oldukça uygulanabilir bir meydan okumadır. İdeoloji soruları temel kavram ve akım bilgisine dayalı yorum gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçen yıla göre daha kolay bir tarzda hazırlanmıştır. Genel olarak yorumlama becerisinin sorgulandığı sınavda temel bilgileri sorgulayan soru türlerine de yer verilmektedir.

Fen bilimlerindeki temel bilgiler sorgulandı. Fizik soruları; Matematiksel bir süreç içermeyen, okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik sorulardır. Biyoloji soruları kolay ve temel bilgi seviyesindedir. Kimya soruları temel bilgilere dayalıdır ve beklenen düzeydedir.

Tüm derslerde TYT formatı, hatasız okuma, gerçek düşünerek yorum yapma, zamanı uygun kullanarak doğru işlem yapma ölçülmüştür.

“DOĞRUDAN DEĞERLENDİRME İLE BAŞLAMAK İÇİN DAHA KOLAY MATEMATİK SORULARI”

Uğur Okulları Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel, sınava giren adaylardan aldıkları bilgilere göre 2023 TYT matematik ve geometri sorularının ağırlıklı olarak 9. ve 10. sınıf MEB kazanımlarına göre hazırlandığını ve müfredat dışı soru sorulmadığını. Ancak zorlayıcı olmayan, gerçek sorularda bile hikayenin daha kolay anlaşılabilen, net anlaşılabilen ve doğrudan analiz edilen matematik sorularından oluştuğu belirtildi. birbirleriyle gerçek yaşam problemlerini matematiksel olarak ifade eder ve bir süreç oluştururlar. “Sorular daha çok modelleme kurgusuyla hazırlanmış ve anlatımlı sorular da var. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde olsa da geçen seneye göre kolay olduğu belirtildi. Bazı soruların analizi için gerekli formüller ve tanımlar aşağıdadır. sorularda verildi.”

“ANLAM SORULARININ ORTA ZORLUĞU”

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu, Türkçe dil bilgisi sorularından 8 tanesinin sorulduğu bilgisini vererek, “Bu soruların seçimlerinde birden fazla kazanım incelendi ve kalan sorular okuma ile dolduruldu. öğrencilerin paragraf, kelime anlamı ve cümle anlamı konuları üzerinde anlam ve yorumlama becerilerinin olduğunu belirterek, “Anlam sorularının zorluk derecesi orta, paragraf sorularında kullanılan çeldiriciler birkaç soruda kuvvetlidir. Türkçe sorularının geçen yıldan farklı olmadığı gözlemleniyor.”

“DALGALAR VE BASINÇ KALDIRICI KUVVET BİRİMLERİNİN SORU SORMAMASI ŞAŞIRDI”

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bölümünde fizik bilgisinin günlük hayattan örneklerle sorgulandığını belirten Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay, “Bu yaklaşımla öğrencilerin fizik bahislerini somut bağlamlarla ilişkilendirmesi ve gerçek dünya problemlerini çözmesi hedefleniyor. .Sınavda sorulan üç soru 9 3. sınıf müfredatında yer alan kuvvet-hareket, ısı-sıcaklık ve madde özellikleri ünitelerini kapsamaktadır.Soru sayısı bakımından dağılımın adil olduğu söylenebilir. 10. sınıf müfredatında elektrik ve optik ünitelerine 4 ve dört soru eşit olarak dağıtılmıştır.Soru dağılımında dalgalar ve basınç kaldırma Kuvvet ünitelerinden soru sorulmaması sürpriz olarak değerlendirilebilir. Sorularda matematiksel hesaplamalar gerektirmeyen, bilgi ile bilginin kullanımı arasında bağlantı kurabilme becerisini vurgulayan bir yaklaşım benimsenmiştir. sadece teorik bilgiyi ezberlemekten daha fazlası. . Bu yaklaşım; Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz etme becerilerini değerlendirmeye yönelik olduklarını göstermektedir.

“KİMYADA TEMEL BİLGİLER SORGULANDI”

2023 TYT Kimya sorularının beklenen konuları ve beklenen kazanımları sorgular gibi göründüğünü belirten Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil, “Geçen yıllarda olduğu gibi 9. sınıftan 4 soru, 10. sınıf müfredatından 3 soru hazırlandı. , sorular önceki yıllarda olduğu gibi tekrarlandı.” Beklenmedik soru yok. Öğrenciler soruların sözlerinin açık ve anlaşılır olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca öğrenciler soruların sıradan seviyede olduğunu, bilgi yüklü olduğunu ve çalışmalarının sonucunu çok iyi bir şekilde alacaklarını söylüyorlar.”

“BİYOLOJİ MÜFREDATI İLE İLGİLİ HER ÜNİTE SINAVDA BELİRTİLMİŞTİR”

2023 TYT Biyoloji sorularının 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsadığına vurgu yapan Uğur Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç, “Altı sorudan üçü 9. sınıfa, üçü de 10. sınıf müfredatına ait. Sınavda her ünite TYT biyoloji müfredatı ile ilgili bahsedilmiştir.Biyoloji testinin temel bilgi düzeyini ölçmesi kolay olarak nitelendirilebilecek sorulardan oluştuğu söylenebilir.Sınavda yer alan altı sorudan biri bilgi ve yoruma dayalı olup, diğer beşi ise doğrudan bilgiye dayalıdır.Soruların müfredat kazanımlarına uygun ve beklenen ÖSYM formatında olduğu düşünülmektedir.Öğrenciler seçici ve sürpriz sorularla karşılaşmamışlardır.

“TARTIŞMA rasgele soru YOK”

Uğur Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler, coğrafya sorularının beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredat ve ünitelerini kapsadığını belirterek, “Öğrencilere 9. sınıf kazanımlarından iki, 10. sınıf kazanımlarından üç soru soruldu. Her ünitenin başlığından bir soru “Beş sorudan ikisinde grafik okuryazarlığı ön plandadır. Sistemli çalışan, deneme alıştırması yapan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş öğrencilere kolay çözülebilecek sorular sorulmuştur. Ayrıca öğrencilerden aldığımız ifadelere göre tartışmalı bir soru da yok” dedi.

“ZORLUK DÜZEYİNİN ÜZERİNDEKİ SORULAR”

Tarih sorularının genel olarak tarihi kavramlara, dönem bilgisine ve temel bilgilerin yorumlanmasına dayandığını söyleyen Uğur Okulları Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün, “Müfredat dışında rastgele soru yok. Daha önceki TYT’lerde olduğu gibi sorular tüm sınıf seviyeleri.Temel bilgi ve “Kronoloji bilen ve olay örgüsüne hakim öğrencilerin bile zorlanacağı bir testtir. Her zamanki TYT sınavında zorluk seviyesinin üzerinde zor sorular soruldu” dedi.

“BİLGİYE DAYALI BİLGİNİN GÜCÜNÜ SORULAR ÖLÇÜYORDU”

TYT ideoloji sorularının MEB 10. ve 11. sınıf müfredatına uygun olduğunu belirten Uğur Okulları İdeoloji Şube Başkanı Gülay Ataç, “Sorular bilgiye dayalı yorumlama gücünü ölçer ve paragrafları dikkatli ve doğru okuma becerisini gerektirir. ideolojinin temel kavramları ve bunlara dayalı muhakeme ve yorumlama “Soruların anlatımı açık ve anlaşılır. Zorluk derecesi orta düzeyde ve seçenekler bilgiye dayalı olarak seçilebilecek bir biçimde düzenlenmiş” dedi.

“SINAVIN ZORLUK DÜZEYİ KOLAYA YAKINDIR”

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının genel olarak temel bilgilerin yanı sıra okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçmek için hazırlandığını belirtti. Soruları dikkatli okuyan ve zaman problemi olmayan öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşan sınavın zorluk derecesi kolaya yakın” dedi.

habersemdinli.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler